..
Op 12 februari overleed Oger Baillien, 79 jaar.
De avondwake zal plaats hebben op vrijdag om 19 uur
en de uitvaartliturgie op zaterdag 17/2 om 10.30 uur,
telkens in de parochiekerk van Lauw.