..
Op 13 mei overleed Jos Freson, 70 jaar.
De gebedswake zal plaats hebben op donderdag om 19 uur en de plechtige uitvaartplechtigheid
op vrijdag 19 mei om 10.30 uur, telkens in de parochiekerk van Lauw.